Privacy Policy

PRIVACYBELEID

INLEIDING

De bescherming van uw privacy en veiligheid is een hoge prioriteit voor MUD Jeans International B.V. (hierna te noemen “MUD Jeans”).

GEGEVENSVERWERKING

Wanneer u deze website bezoekt, een bestelling plaatst, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, ons een vraag stelt of deelneemt aan een wedstrijd of onderzoek op deze website, vragen wij u o.a. uw naam, adres, bank- en/of betalingsgegevens op te geven. MUD Jeans gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om onze diensten te verlenen en te factureren;
 • om uw bestelling te verwerken en u op de hoogte te houden van de voortgang;
 • om u informatie te geven over de organisatie, producten en activiteiten van MUD Jeans;
 • om informatie aan derden te verschaffen als zij die nodig hebben om hun werk voor MUD Jeans te kunnen doen of vanwege wettelijke verplichtingen;
 • om eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

Ten slotte registreren wij informatie (waaronder het IP-adres) ten behoeve van gebruikersstatistieken en om de website te beveiligen.

Alle gegevens, waaronder maar niet beperkt tot uw persoonlijke en aankoopgegevens, worden verwerkt door het gegevensverwerkingsbedrijf MUD Jeans,Veluwezoom 32, 1327 AH te Almere, Nederland. Voor de doeleinden die in dit Privacybeleid uiteen worden gezet, kunnen alle gegevens worden uitgewisseld binnen MUD Jeans. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen op externe servers om de aankoopgeschiedenis te analyseren voor marketingdoeleinden. Dergelijke externe bedrijven verwerken en bewaren uw gegevens volgens instructies van MUD Jeans. De analyse wordt uitsluitend door MUD Jeans gebruikt. Tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid, worden uw gegevens niet beschikbaar gesteld aan derden.

UW RECHTEN

U heeft het recht op elk gewenst moment uw gegevens zoals deze door MUD Jeans worden bewaard, in te zien. Als (een deel van) deze gegevens onjuist zijn, kunt u MUD Jeans verzoeken die gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Stuur uw verzoek aan: info@mudjeans.eu of per gewone post naar: MUD Jeans, Veluwezoom 32, 1327 AH te Almere, Nederland. Als u geen marketinginformatie over MUD Jeans, de organisatie of de producten van MUD Jeans wilt ontvangen, kunt u een e-mailbericht sturen naar: info@mudjeans.eu.

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes data die tijdens een bezoek aan een website door die website worden opgeslagen in uw webbrowser op uw computer, mobiele telefoon of andere handheld. Cookies worden gebruikt voor het opslaan van uw wachtwoord en gebruikersnaam, voorkeuren of startpagina’s, de status van uw bestelling op een website, persoonlijke instellingen of websitetracking (bijv. gerichte marketing). De informatie die in een cookie wordt opgeslagen, kan later worden ingelezen om bijvoorbeeld een pagina af te stemmen op uw voorkeuren of automatisch in te loggen. Persoonlijke informatie kan alleen in een cookie worden opgeslagen als u die informatie zelf heeft opgegeven op de website die de cookie op uw computer heeft gezet.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

MUD Jeans garandeert dat persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd. Daarom wil MUD Jeans ervoor zorgen dat gegevens veilig tussen uw computer en onze server worden overgedragen. MUD Jeans heeft geschikte technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of illegale verwerking.

MUD JEANS EN ANDERE WEBSITES

Er kunnen koppelingen naar andere websites staan op de website van MUD Jeans. MUD Jeans kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele verwerking van uw gegevens door deze partijen. Wij raden u aan voor meer informatie het privacybeleid (indien van toepassing) op de desbetreffende website te raadplegen.

REPACK

MUD Jeans verstrekt aan Plan B From Outer Space Ltd. gegevens die nodig zijn voor het verwerken en factureren van de order. Klantgegevens worden opgenomen in het Repack klantenregister. De gegevens in dit klantregister worden gebruikt voor het verwerken en opvolgen van de order, het leveren van een voucher en het verzorgen en onderhouden van de klantrelatie.

GDPR UPDATE

Bij MUD Jeans nemen we jouw privacy en de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan serieus.

 1. Wie verzamelt er data?

MUD Jeans verzamelt data door de interacties die we met je hebben via onze services zoals LiveChat, Mailchimp en email of wanneer je een product bij ons koopt.

Bij het kopen van een product ben je verplicht om een aantal persoonsgegevens met ons te delen zodat we je product in goede orde kunnen afleveren.

We behandelen je data met respect en zullen je nooit om gegevens vragen die we niet nodig hebben om je van goede dienst te zijn. We gebruiken je gegevens om een product in goede orde af te leveren en zullen wanneer je bent ingeschreven voor onze newsletter je gegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van onze missie naar een circulaire kledingindustrie.

 1. Welke data verzamelen we?

Verzamelde gegevens – bij het doen van een aankoop – bestaat uit

 • Email adres
 • Voor en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, Provincie, Postcode, Plaats

Verzamelde gegevens – bij het doen van een aankoop – bestaat uit

 • Email adres
 • Voor en achternaam zijn optioneel
 • Onderwerp voorkeuren

Verzamelde gegevens – bij het bezoeken van onze website – bestaat uit

 • Google Analytics profiel

Verzamelde gegevens – bij het gebruiken van LiveChat – bestaat uit

 • Email adres
 • Voor en achternaam
 • Gesprekken
 1. Vanuit welk oogpunt worden de data verzameld?

Je data wordt gebruikt om je order te verwerken en onze diensten zo optimaal mogelijk te kunnen leveren.

Wanneer je een product van MUD Jeans hebt gekocht kan het zo zijn dat je post-purchase emails ontvangt, waarin wij je bijvoorbeeld vragen om een tekst of foto review. 

 

 1. Wordt de data gedeeld met derde partijen?

Nee, nooit.  

 1. Beveiliging van persoonlijke data

MUD Jeans doet er alles aan om je persoonlijke data te beschermen. We gebruiken verschillende beschermingsmechanismen en je gegevens zijn van een beperkt aantal computersystemen te bereiken waar een beperkt aantal mensen toegang toe hebben. Alle systemen zijn afgesloten met wachtwoorden.

 1. Hoe wordt de informatie gebruikt?

Dit verschilt per kanaal

 • Informatie vertrekt bij het maken van een aankoop wordt alleen voor dat doel gebruikt. We zullen deze gegevens nooit gebruiken voor marketing doeleinden.
 • Informatie die gedeeld is voor het inschrijven op onze newsletter wordt gebruikt om updates over onze missie en producten te delen. Een ieder kan zich op ieder moment uitschrijven of zijn/haar gegevens updaten.
 • Wanneer je gebruik maakt van de LiveChat of ons een email stuurt zullen deze gegevens nooit worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
 1. Hoe lang wordt de data bewaard?

Dit verschilt per kanaal

 • Gegevens die te maken hebben met je aankoop worden voor altijd bewaard. De reden hiervoor is dat iedereen die ooit een aankoop bij ons heeft gedaan zijn product retour kan sturen voor recycling. Wanneer een aankoop op pending staat, gecancelled is worden deze gegevens na 2 maanden verwijderd.
 • Gegevens die we gebruiken als je bent ingeschreven voor de newsletter blijven bewaard zo lang je bent ingeschreven. Uitgeschreven adressen worden na 2 maanden verwijderd.
 • Bij het versturen van en een gewone email aan MUD Jeans worden je gegevens 2 jaar bewaard. Voor ons is dit een periode die we achten nodig te hebben om een goede service te leveren.
 1. Welke rechten heeft een gebruiker?

Gebruikers van de verschillende kanalen (MailChimp, WooCommerce, Emails, LiveChat) hebben allemaal de onderstaande rechten.

 • Recht op inzage. Je hebt recht op toegang tot je persoonsgegevens en het recht om te weten hoe we met je gegevens omgaan. We zullen je altijd gratis een kopie van je persoonsgegevens in elektronisch formaat verschaffen indien iemand daarom verzoekt.
 • Het recht om verwijderd te worden. Ten alle tijden zullen we op aanvraag persoonsgegevens verwijderen.
 • Het recht om gegevens over te dragen. Wanneer er om gevraagd wordt zullen wij je gegevens aan een andere dienstverlener overdragen.
 • Het recht op correctie van informatie. We dragen er zorg voor dat eenieder zijn gegevens kan laten aanpassen indien deze verouderd, onvolledig of onjuist zijn.
 • Het recht op beperken van gegevensbewerking. Eenieder van wie wij over gegevens beschikken kan eisen dat gegevens niet worden bewerkt. De gegevens worden dan gehandhaafd, maar worden niet verder gebruikt.
 • Het recht op bezwaar. Voor het begin van direct marketing wordt eenieder op de hoogte gesteld.
 • Het recht om in kennis te worden gesteld. Indien de veiligheid van persoonsgegevens waar wij over beschikken in gevaar komen door een data-lek, zullen wij dat binnen 72 uur melden.

WIJZIGING

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd naar aanleiding van aanpassingen en/of veranderingen op de website. Wij raden u daarom aan het Privacybeleid regelmatig opnieuw te raadplegen.

CONTACT

Als u vragen heeft over het MUD Jeans Privacybeleid, kunt u contact opnemen met MUD Jeans via info@mudjeans.eu of per normale post:

Retouren kunnen naar dit adres gestuurd worden:

MUD Jeans International B.V.
Veluwezoom 32
1327 AH Almere
The Netherlands

sky